Store-Logger

Bezprzewodowy system kontroli warunków magazynowania

Aplikacja STORE-LOGGER

Bezpieczna aplikacja na Twój telefon

Aplikacja STORE-LOGGER, uruchomiona na urządzeniu z systemem Android, umożliwia konfigurację systemu monitorującego, pobiera bieżące i historyczne dane z dołączonych czujników, wyświetla i rejestruje pobrane pomiary w pamięci urządzenia.

Aplikacja STORE-LOGGER umożliwia prezentację historii pomiarów w formie graficznej dla zadanego okresu czasu, eksport historii pomiarów z zadanego okresu do plików w formatach CSV oraz PDF i wysyłanie poczta e-mail plików w formatach CSV oraz PDF z historią pomiarów z zadanego okresu.

Aplikacja STORE-LOGGER, po przekroczeniu zaprogramowanych progów alarmowych, sygnalizuje sytuacje alarmową: optycznie na ekranie urządzenia (kolorem czerwonym), sygnałami dźwiękowymi, komunikatami głosowymi, wysyłanymi e-mailami i SMS-ami, oraz drukuje raporty z poszczególnych czujników na dołączonej drukarce z interfejsem Bluetooth lub na drukarce wbudowanej.

Aplikacja wysyła dane do zbiorczego archiwum prowadzonego na serwerze LBX SERWER.

Serwer danych LBX

Bezpieczne centralne archiwum danych

Program komputerowy LBX SERWER uruchomiony na komputerze z systemem Windows: zbiera dane pomiarowe z wielu systemów STORE-LOGGER za pomocą transmisji Internetowej (Ethernet, GSM), archiwizuje dane pomiarowe ze wszystkich współpracujących urządzeń, umożliwia sygnalizowanie wystąpienia różnych sytuacji alarmowych, zapewnia wizualizację wyników w postaci wykresów, tabel i raportów.

Do komputera z programem LBX SERWER mogą być dołączone sieciowo dodatkowe komputery z programem LBX KLIENT, umożliwiając obsłudze pracę jednocześnie na wielu stanowiskach w dowolnych lokalizacjach.

Pobierz aplikację Store-Logger z Google Play

Google Play Get App